Montované systémy opěrných zdí, prefabrikované gabiony

Prefabrikované gabiony ASABLOCK - Rychlá montáž opěrných zdí, vysoká pevnost, možnost opakované demontáže a montáže, nízká cena.

Informace, kalkulace a objednávky: info@asablock.cz , telefon: +420 739 758 466, +420 777 666 203

 

montáž ASABLOCK

 

Výhody prefabrikovaných gabionů ASABLOCK

Výhody montovaných opěrných zdí ASABLOCK spočívají v bezkonkurenčně kratší době realizace oproti běžně používaným gabionům (30x rychlejší montáž). Lze je použít i v obtížně dostupném terénu s možností následné demontáže a opětovného použití. Oproti klasickým gabionům má náš montovaný systém opěrných zdí ASABLOCK několikanásobně vyšší pevnost a nižší pořizovací náklady.

Použití montovaných systémů ASABLOCK

Prefabrikované prvky ASABLOCK slouží k realizaci opěrných zdí (opěrné stěny), řešení rozdílů v niveletě terénu, zajištění svahů, rozdělení vodorovných ploch, montovaných přístřešků, garáží, krytých stání apod. Dle účelů použití je lze dělit na gravitační (tížné) a záporové.

Základní tvary prefabrikátů ASABLOCK

 

   

   

 

Design montovaných systémů ASABLOCK

Čelní pohledová strana (strany) je tvořena ocelovou pozinkovanou sítí s oky 10 x 10 resp. 10 x 5 cm, zajištěnou čtyřmi táhly.
Design je tvořen výhradně přírodními materiály nebo pohledovým betonem. Volba materiálu závisí na přání zákazníka s možností se přizpůsobit místním materiálům v dané lokalitě použití. Design výrobku je tvořen např.: čedičem, žulou, pískovcem, vápencem, impregnovaným páleným či nepáleným dřevem s možností různých kombinací odstínů a druhů použitého materiálu. Materiály lze kombinovat jak uvnitř jednotlivých prvků, tak kombinaci celých dílů při montáži.

Prefabrikované prvky je možné plně kombinovat s technologií montáže klasických gabionových košů popř. speciálních profilů jako jsou rohová ukončení nároží, obloukové spoje různých radiusů taktéž s možností kombinace různých materiálů.

 

čedič
čedič - dřevo
žula

 

pískovec
mramor
vápenec

 

 

Firma ASA DOCK s.r.o. je dceřinnou firmou SIZ s.ro., která je zavedenou firmou  v segmentu zemních prací, s budováním opěrných zdí máme letité zkušenosti, které se pozitivně promítly do vývoje nového výrobku ASABLOCK, prefabrikovaného stavebnicového systému opěrných zdí.

Montované systémy ASABLOCK

ul. České mládeže, Liberec
(vjezd betonárkou ZAPA a.s. - bývalý areál Colorbetonu)

Zobrazit na mapě  |  Kontakt

Telefon:

+420 739 758 466
+420 777 666 203

E-mail: info@asablock.cz